خرید اقساطی خودرو

تحویل فوری، سند به نام خریدار

خرید قسطی ماشین

50% پیش پرداخت   ،  اقساط 6 تا 24 ماهه   ،   2.5% سود مشارکت

تحویل فوری، سند به نام خریدار

 

مدارک لازم جهت متقاضیان:

اهراز هویت: شناسنامه، کارت ملی

مدارک محل سکونت: سند ملکی یا اجاره نامه معتبر همراه با قبض برق، کدپستی

مدارک شغلی: جوار کسب یا فیش حقوقی با نامه اشتغال به کار
دسته چک معتبر(چک صیادی)
پرینت سه ماه حساب جاری

توضیحات:

هزینه انتقال سند به عهده فروشنده میباشد در صورت وکالت فروش مبلغ اختلاف به عهده خریدار میباشد.
هزینه در رهن رفتن سند بعهده خریدار میباشد.
سند خودروهای اقساطی در تعویض پلاک بصورت سه دنگ خریدار سه دنگ شرایط گذار و در محضر خانه در رهن شرایط گذار قرار میگیرد.
کلیه مدارک خودرو ( سند کمپانی سند برگ سبز) نزد دفتر تا پرداخت اقساط میماند.
هزینه حمل خودرو تا دفتر به عهده خریدار میباشد.
.بیمه بدنه توسط خریدار الزامی میباشد.

 

 

 

 

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت